Procol Harum

Beyond
the Pale 

PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home

Legend gets help in Skåne

13 November 2007 • Swedish press article about The Keith Reid Project


 

Michael Saxell har fått finbesök hemma i Ystad. Tillsammans med Keith Reid har han skrivit två nya låtar.

Michael Saxell has had a celebrity visitor at his home in Ystad: he has written two new songs with Keith Reid.

Legendar tar hjälp i Skåne

Legends gets help in Skåne

Keith Reid som skrev Procol Harums 60-talsklassiker A whiter shade of pale har ett nytt projekt. Den här gången tar han hjälp av den skånske låtskrivaren Michael Saxell.

Keith Reid, who wrote Procol Harum's 60s classic A Whiter Shade of Pale, has a new project. This time he gets help from Michael Saxell, the songwriter from Skåne [aka Scania: Sweden's southernmost province]
 
Tillsammans har de skrivit två låtar till ”The Keith Reid Project” som släpps i januari. En av låtarna, ”The Heartbreak House”, sjunger Saxell som ägnat en stor del av sitt liv med att resa världen runt och skriva låtar med olika internationella hit-makare.

Together they have written two songs for The Keith Reid Project which will be released in January [sic]. One of the songs, The Heartbreak House, is sung by Saxell, who has dedicated a major chunk of his life to travelling around the world, writing songs with various international hit-makers.

Men Keith kom till Ystad, han checkade in på ”Contan”, sedan skrev vi låtar i en vecka, säger Michael som under de senaste åren även släppt två soloalbum.
Vi fann varandra direkt och har sedan hållit kontakten och skrivit låtar i såväl Sverige som hemma hos Keith i Kensington, London.

But Keith Reid came to Ystad, he checked in to "Contan", and then we wrote songs for a week, says Michael, who over the last few years has released two solo albums. We 'found each other' straight away and have kept in touch since then, and written songs both in Sweden and at Keith's home in Kensington, London.

Liksom en gång Beatles musikförläggare parade ihop Keith med Gary Brooker för att skriva åt Procol Harum, var det åter en förläggare som förenade Michael och Keith.
Michael är en fantastisk kille att jobba med, han gillar att tänja på gränserna, han tar inte alltid den enklaste vägen, säger Reid.
Saxell är något av en handelsresande i klassiskt låtsnickeri. Fostrad i den skånska visan och den nordamerikanska singer/songwriter-traditionen. 17 år bodde han i Vancouver på den kanadensiska västkusten.

Just as, at one time, a Beatles publisher [sic] paired Keith with Gary Brooker to write for Procol Harum, it was again a publisher who got Michael and Keith together. 'Michael is a fantastic guy to work with; he likes to stretch the rules, he doesn't always take the easiest way,' says Reid. Saxell is kind of a travelling salesman in classic songwriting, brought up with the Scanian folk song tradition, and that of the North American singer/songwriters. For seventeen years he lived in Vancouver, on Canada's west coast.

Tillbaka i Skåne

Back to Skåne


Efter ett album och fyra barn, samtliga producerade i Kanada, och samarbete med såväl Randy Bachman (från Bachman Turner Overdrive) och Jim Vallance (Bryan Adams partner) valde Michael att åter söka sina skånska rötter.
Sedan 1992 bor han och hustrun Jennifer, konstnär och musiker, i Ystad.


After one album and four children, all of them made in Canada, and collaborations with both Randy Bachman (from Bachman Turner Overdrive) and Jim Vallance (Bryan Adams's partner), Michael decided to search for his Scanian roots. Since 1992 he and his wife Jennifer, artist and musician, have lived in Ystad, Scania, Sweden.

Spelat in två soloalbum

Recorded two solo albums


Michael har också skrivit med Steve Porcaro från Toto, Eros Ramazottis hit-leverantör Fabrizio Maurizio och Nashvillelegendaren Dickey Lee (som skrev ”She thinks I still care” till Elvis).
– Ibland skriver vi låtar via datorn och skickar filer fram och tillbaka.

Michael has also written with Steve Porcaro from Toto, Eros Ramazottis's hit maker Fabian Maurizio, and the Nashville legend Dicky Lee (author of Elvis's She Thinks I Still Care).

Sometimes we write songs with the computer, sending material back and forth.

Här hemma är Michael mest känd för sina skånska låtar som ”Om himlen och Österlen” och ”När en flicka talar skånska”.
Förutom två soloalbum har Michael även skrivit låtar till Jacques Werup, Lill Lindfors och Lasse Stefanz.

Here Michael is mostly known for his Scanian songs like About Heaven and Österlen [the eastern part of Scania] and When a Girl speaks Scanian [the dialect of Swedish spoken in southern Sweden]. In addition to two solo albums Michael has also written songs for Jacques Werup, Lill Lindfors and Lasse Stefanz.

Saxell har bredden och är öppen för alla genrer. Min farfar var skånsk trubadur och min pappa jazztrummis, det kan vara förklaringen till att jag inte fastnat i ett fack. Och nu har han en hit i Kanada. På skånska.

Saxell has the range and ability to work in all genres. 'My grandfather was a singer from Skåne and my father a jazz drummer: that could be the reason that I haven't got stuck in one pocket.'
And now he was a hit in Canada. In Scanian.

När jag frågade hur det var möjligt svarade man, ”vi spelar världsmusik”. Nu roterar ”Om himlen och Österlen” för fullt på den kanadensiska västkusten.

When I ask how that's possible he answers, "We play world music." Now About Heaven and Österlen is in full rotation on the Canadian west coast.

Olle Berggren
olle.berggren@expressen.se

trans. Jens + Roland, with useful notes by Jonas


Keith Reid's words
outside Procol Harum

The Keith Reid Project

Saxell / Reid in 2006

Keith Reid's page at
'Beyond the Pale'


PH on stage | PH on record | PH in print | BtP features | What's new | Interact with BtP | For sale | Site search | Home